از مورد استفاده ترین قطعات که در زندگی انسان ها نقش مهمی دارند فنر ها هستند. به اجسامی که دارای حالت کشسانی و ارتجاعی و انتشار نیروی فشرده سازی را دارند فنر می‌گویند.

فنر ها دسته های مختلفی دارند که مهمترین آنها 
-فنر های مکانیکی
-هوایی یا پنوماتیک
-و فنر های روغنی یا هیدرولیک 
هستند‌.
فنر ها برای ذخیره انرژی پتانسیل در اکثر ماشین آلات ساده و پیچیده به کار گرفته می‌شوند. این قطعه با وجود اینکه شکل ساده ای دارد کاربرد بسزایی در صنعت دارد. 
فنر های ابتدایی بسیار متفاوت تر از نمونه های امروزی هستند درواقع نخستین نوع این قطعات بوسیله نخی که از نوعی گیاه استخراج میشد به دو سر چوب یا استخوانی که قابلیت انعطاف پذیری داشت بسته می‌شد و باعث خلق تیر و کمان به شکل ابتدایی می‌شد. هنوز از مخترع این قطعه به شکل نوین اطلاعی در دسترس نیست اما تخمین زده می‌شود که فنر های امروزی در اوایل قرن ۱۷ برای ساخت ماشین آلات مکانیکی آن زمان اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. 

این قطعه در صنعت پمپ سازی دو وظیفه کلیدی دارد که عبارت است از کشیدن مواد سپس خروج آنها از روزنه و بازگشت پمپ به حالت اولیه برای استفاده مجدد.

امروزه نسل جدیدی از پمپ ها توسط به پمپ عرضه شده‌اند که فاقد فنر در محفظه اصلی پمپ هستند و همین امر سبب جلوگیری از برخورد مواد با آلیاژ فنر شده و از واکنش های شیمیایی ممانعت می‌کند.