به پمپ تمامی محصولات پمپی را با بالاترین استاندارد های کنترل کیفی روز دنیا در این صنعت تطابق می‌دهد. این تست ها توسط کارشناسان مجرب تهیه و انجام می‌شوند و تک تک بخش های مورد استفاده در پمپ ها را شامل می‌شوند. تمامی قطعات ورودی به شرکت جهت تولید، مونتاژ و بسته بندی پمپ‌ها، در مرحله اول مطابق دستورالعمل های مشخص و مدون شرکت (sop) آزموده می‌شوند و در صورت تایید وارد انبار مواد اولیه جهت مصرف می‌شوند. محصولات تولیدی در طی فرایند تولید توسط کارشناسان Q.C (کنترل کیفی) چندین مرحله در طی شیفت کاری نمونه برداری شده و در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت توسط تجهیزات مربوطه تست می‌شوند. این تست ها شامل انواع آزمون‌های کیفی، عملکرد و… می‌باشند. در نهایت برای هر سری تولیدی محصول برگه آنالیز مجزا صادر و به مشتریان گرامی ارائه می‌گردد.