از اولین ایده های آغاز پمپ تا اتصال نهایی ترین قطعه های آن همه و همه دسترنج تلاش مداوم و بی تعلل مدیران و کارکنان دلسوز این مجموعه است. اگر امروز به‌پمپ نامی درخشان در صنعت تولید پمپ دارد از حمایت های بی درنگ مدیران مجرب و نتیجه و اثر صرف ساعت ها وقت ، انرژی و هزینه اعضای این مجموعه است. اعضای تیم به پمپ با توجه به تجربه تولید محصولات آرایشی و بهداشتی، بر این باورند که محصول نهایی خوب و ارائه خدمات خوب و همینطور تامین مسئولانه مواد اولیه با بالاترین کیفیت از خط تولید شروع می شود و تا آخرین کالای مصرفی به دست مصرف کننده ادامه می یابد.